Holsdagen gjennom åra.

Dersom du sit på bilder fra tidligere år, vennligst kontakt oss. Me sett stor pris på alle innsendte bidrag, anten det er utklipp frå aviser eller bilder de har tekne sjølve.